Jdi na obsah Jdi na menu
 


O človeku - o nás

             

Každý má právo hľadať svoje šťastie. Všetci sme jedineční a máme svoju vlastnú cestu.

Všetci sme v podstate hľadači šťastia skladajúci mozaiku zloženú z kúskov svojich priorít...

 

 

Dostali sme jedinečný dar - schopnosť myslieť a zhmotňovať svoje myšlienky. Všetko, čo je už reálne, existujúce, fungujúce, bolo spočiatku len určitou predstavou.

 

Dostali sme i dar slobodnej vôle. Sme slobodní, preto sa rozhodujme sami za seba. Sme zodpovední za svoj život, lebo myšlienky sú tvorivé. Vôľa dokáže premeniť nežiadúce na žiadúce. 

 

A máme k dispozícii aj ďalšie duchovné dary, talenty, zručnosti a dary prírody. Využívajme tieto dary a možnosti tak, aby sme mohli viesť naplnený život. Sila je ukrytá vo vnímaní, prijímaní a využívaní svojich schopností. Je čas otvoriť oči dokorán, čas odkryť svoje poklady. Buďme ako stromy, ktoré prinášajú svoje ovocie!

 

 O vnútornom naplnení

 

Šťastie môžeme nájsť v sebapoznaní. Brány poznania sú stále otvorené.

Ak sa dokážeme vyrovnať sami so sebou, vtedy máme šancu cítiť pokoj. Byť sami so sebou vyrovnaní je jedným z krokov na ceste. Znamená to prijať sa vo všetkých svojich podobách so svetlými aj temnými stránkami. Vidieť svoje nedostatky a prijímať ich ako svoju prirodzenú súčasť. Každý má nejaké nedostatky...

Tento postoj, ktorý vedie k vyrovnanosti zahatá cestu sebapoškodzovaniu. Prijímaním seba prijímame ostatných.Obrazek

 

Čo si želáte z celého srdca? Čo vás vždy priťahovalo? Kedy horelo vaše srdce radosťou a nadšením?

 

Všetky odpovede    vo vnútri. Hľadanie odpovedí vystihuje napríklad jedno africké príslovie, ktoré hovorí: „Keď kvôli šťastiu prejdeš celý svet, zistíš, že stálo pred tvojimi dverami“.

 

Uvedomte si, po čom v živote túžite. Nájdite svoju individualitu. Ak ste už prišli na to, čo je pre vás to pravé orechové, nenechajte sa pri prvej prekážke odradiť od svojich predstáv. Tým, že viete, kto ste a čo chcete, nechávate za sebou nerozhodnosť. 

 

Pravá podstata života je v čistote a jednoduchosti.